Idag den 24 januari, på den Internationella dagen för hotade advokater, återstartade Afghanistans oberoende advokatsamfund sin verksamhet i exil i Bryssel. Nystarten presenterades vid en onlinesänd presskonferens från Bryssel.

Ruhullah Qarizada
Det oberoende afghanska advokatsamfundets ordförande Ruhullah Qarizada vid presskonferensen. 

Vid presskonferensen berättade samfundets ordförande Ruhullah Qarizada om situationen för advokaterna i Afghanistan. Talibanernas maktövertagande 2021 avbröt där 20 års rättsstatlig utveckling. Talibanerna har bland annat tagit kontrollen över det oberoende advokatsamfundets lokaler, ekonomiska tillgångar och medlemsregister. Advokatsamfundet får inte lägre utfärda de licenser som krävs för att praktisera som advokat i landet, och alla tidigare utfärdade licenser har dragits in.

Advokatsamfundet i Afghanistan hade vid talibanernas maktövertagande cirka 6000 ledamöter. 25 procent av advokaterna var kvinnor. När alla advokater nu tvingas ansöka om licens på nytt nekas de kvinnliga advokaterna konsekvent licens, och därmed rätten att verka vid domstolarna. Även manliga advokater som arbetat för mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter får i praktiken yrkesförbud. Många advokater har dessutom fängslats.

Ruhullah Qarizada tackade i sitt anförande för stödet från världens advokater, inte minst advokatorganisationerna CCBE och IBA, men även det franskspråkiga advokatsamfundet i Bryssel, som bistår exilafghanerna i återöppnandet. Han avslutade med ett citat från en kvinnlig advokat som gömmer sig i Afghanistan och som kontaktat honom: ”Jag förlorade mitt hopp och mitt andra hem när advokatsamfundet stängdes. När jag nu via sociala medier nås av budskapet att samfundet öppnar igen får jag mitt hopp åter”.

Läs mer i pressmeddelandet.