Göta hovrätt har beslutat att flytta sitt årliga ”brukarmöte” till hösten 2023. Till mötet brukar hovrätten bjuda in advokater och åklagarkamrar inom hovrättens domkrets för att diskutera bemötandefrågor och andra frågor av praktisk natur.

Eftersom hovrätten planerar att flytta till helt nya lokaler tillsammans med kammarrätten i Jönköping den 14 augusti, har hovrätten beslutat att hålla mötet under hösten, så att de nya lokalerna kan visas för advokater och åklagare i det sammanhanget. Hovrätten återkommer med besked om tid för mötet.

Hovrättspresident Charlotte Brokelinds brev till advokater och åklagarkamrar om Göta hovrätts brukarmöte