Rättssystemet har steg för steg börjat fungera igen efter talibanernas maktövertagande 2021, och advokater och jurister driver på utvecklingen. Det framgår av en ny rapport från organisationen Ilac, International Legal Assistance Consortium, där Advokatsamfundet är en av medlemmarna.

Enligt rapporten fungerar rättssystemet fortfarande högst bristfälligt. Bland annat har kvinnor mycket svårt att få tillgång till rättslig prövning, och vissa typer av mål når aldrig rättsväsendet. Men trots bristerna lyckas ändå enskilda advokater och jurister emellanåt uppnå resultat för sina klienter, som frisläppande ur fångenskap och strafflindringar.

Rapporten “Justice Matters: A Status Report on Afghanistan Since the Taliban Takeover” finns att ladda ner från Ilacs webbplats.