Eventuella nya tvångsmedel måste beredas ordentligt och värderas utifrån behov, effektivitet och proportionalitet. Det fastslog Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander som idag den 10 januari talade på Folk och försvars rikskonferens i Sälen.

Mia Edwall Insulander tog förslagen om preventiv avlyssning och anonyma vittnen som exempel på insatser som möjligen inte alls fungerar och som dessutom inskränker människors fri- och rättigheter. Visst kan det behövas nya insatser mot brottsligheten, sa hon, men då krävs först en öppen och grundlig diskussion som också tar in de problem som insatserna innebär.

– Rubriken på det här passet är Sprickor i samhällskontraktet. Jag är inte säker på att nya tvångsmedel kan laga de sprickorna, sa Mia Edwall Insulander.

Generalsekreteraren talade tillsammans med Jerzy Sarnecki, professor emeritus vid Stockholms universitet. Han pekade på att våldet är ett fenomen som odlas i vissa subkulturer, och att detta kräver särskilda åtgärder. Sarnecki efterlyste också ordentliga utvärderingar av de tvångsmedel och andra insatser som genomförs.

Seminariet går att se på Folk och försvars Youtubekanal.