Vill du jobba inom en samhällsviktig funktion och bli skicklig på advokatetik? Advokatsamfundet söker nu jurister till tjänster som handläggare på kansliet. Som handläggare kommer du bland annat att bereda ärenden som förekommer vid Advokatsamfundet och ha mycket kontakt med både advokater och allmänhet. Genom arbetet får du en unik erfarenhet av arbete i ett samhällspolitiskt viktigt organ. Kansliet är beläget i fantastiska omgivningar i Diplomatstaden i Stockholm.

Vad du kommer att göra

  • Bereda inträdes- och disciplinärenden
  • Upprätta förslag till beslut i olika ärendetyper
  • Föredra ärenden
  • Ge rådgivning till advokater i advokatetiska frågor
  • Svara på frågor från allmänheten

Om Advokatsamfundet

Advokatsamfundet spelar en viktig roll i vår demokratiska rättsstat. Advokatsamfundets ändamål är att vidmakthålla en etisk och professionellt hög kvalitet inom kåren, följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo, tillvarata advokaternas yrkesintressen och att verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna.

Kansliet har cirka 35 anställda som verkar för att genomföra Advokatsamfundets uppgifter och är ett serviceorgan åt ledamöter, styrelse, disciplinnämnd m.fl.

Mia Edwall Insulander är generalsekreterare och chef för kansliet.

Advokatsamfundet är Sveriges största enskilda remissorgan och avger yttranden över i stort sett samtliga förslag till central lagstiftning, och är en viktig röst i den samhällspolitiska debatten.

Vem du är och dina kvalifikationer

  • Juristexamen
  • Värdesätter att ge ett gott bemötande
  • En lagspelare
  • Kan hitta den väsentliga frågan i större mängd information
  • Har förmåga att strukturera arbetet och är noggrann

Fullgjord notarietjänstgöring, eller annan motsvarande erfarenhet, och arbete på advokatbyrå är meriterande.

Att arbeta på Advokatsamfundets kansli

Kansliets arbete styrs av värdegrunderna kvalitet, engagemang och gemenskap. På Advokatsamfundet kommer du att arbeta i en grupp med cirka sju handläggare där gott samarbete värderas högt.

Som handläggare erbjuds du möjlighet att delta i Advokatsamfundets delkurser för advokatexamen.

Som anställd vid Advokatsamfundet erbjuds du subventionerad lunch med Rikskortet, friskvårdsbidrag och pensionsplan enligt ITP1.

Hur du ansöker

Ansökan med meritförteckning, examensbevis inklusive betyg och uppgift om möjlig tillträdesdag skickas per e-post till anna.hjelm@advokatsamfundet.se.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av handläggaransvarig jurist Lovisa Österberg, tel. 08‑459 03 00.

Ansökan bör ha inkommit till Advokatsamfundet senast den 20 augusti 2023. Vi går dock igenom urvalet löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan!