Filip, 18 år, hindrade polismannen Karlsson vid ett ingripande utanför Cry Bar vid Stureplan i Stockholm genom att dra i hans kläder. Samtidigt slog 17-årige Elias med handen på polisbilens motorhuv.

Nu ställdes tonåringarna inför rätta vid ”Almedalens tingsrätt”, åtalade för brottet sabotage mot blåljusverksamhet.

Åtalet mot gymnasisterna Filip och Elias var bakgrunden till Advokatsamfundets rättegångsspel under Almedalsveckan. Rättegångsspelet genomfördes i dag den 30 juni i Sävesalen på Gotlands museum.

Filip hävdade att han bara ville uppmärksamma poliserna på att de hade gripit fel person – det var i själva verket det skadade brottsoffret som hade blivit gripen.

Elias, som är negativt inställd till polismakten i allmänhet, sa att han uppfattade poliserna som brutala och ville få poliserna att avbryta polisbrutaliteten.

Rattegangsspel_2023_ratten_Tom_Knutson_736.jpg
Vid rättegångsspelet medverkade Anna Svedin som åklagare och Diamant Salihu och Åsa Erlandsson som två av nämndemännen. Huvudförhandlingen leddes av rådmannen Mikael Swahn. Caspar Opitz och Oisín Cantwell var ytterligare två nämndemän. Advokat Henrik Olsson Lilja agerade försvarare för den tilltalade ”Elias”, Marcus Waldemarsson. Advokat Elisabeth Rohtlieb var försvarare för den tilltalade ”Filip”, Felix Ekman.
Foto: Tom Knutson

”Rättegången” leddes av rådmannen Mikael Swahn. Vice chefsåklagare Anna Svedin spelade rollen som åklagare, medan advokaterna Henrik Olsson Lilja och Elisabeth Rohtlieb agerade försvarare. De tilltalade ungdomarna spelades av Marcus Waldemarsson och Felix Ekman, juristhandläggare på Advokatsamfundets kansli, medan polismannen Karlsson som hördes som vittne spelades av retorikkonsulten Per Furumo.

Som nämndemän medverkade fyra journalister: Oisín Cantwell, reporter och krönikör på Aftonbladet, Diamant Salihu, kriminalreporter på SVT, Åsa Erlandsson, granskande reporter på Dagens Nyheter, och Caspar Opitz, Allmänhetens Medieombudsman.

Sävesalen i Gotlands fornsal var fullsatt – de intresserade åhörare som inte hann få en sittplats följde rättegångsspelet stående i lokalen, där stämningen under rättegången var lättsam.

Rattegangsspel_2023_ahorare_2_Tom_Knutson_736.jpg
Det var fullsatt till sista plats i Sävesalen under rättegångsspelet.
Foto: Tom Knutson

Efter att huvudförhandlingen i målet var genomförd, fick först åhörarna rösta om hur de ville döma de tilltalade. Åhörarna visade sig ha stor förståelse för ungdomarnas agerande. Omröstningen visade att 69 procent av åhörarna ville frikänna Filip och att 67 procent ville frikänna Elias från brotten.

Därefter fick nämndemännen, journalisterna, en i taget meddela dom i målet. Det visade sig att de såg strängare på gärningarna än vad åhörarna hade gjort, även om de tyckte att bedömningen var komplex.

De fyra nämndemännen ville döma båda de tilltalade ungdomarna för brott, med undantag för Caspar Opitz, som ville frikänna Elias med hänvisning till att hans agerande, även om det inte var trevligt, inte hade nått upp till kravet att gärningen ska vara ägnad att försvåra blåljusverksamheten allvarligt. Caspar Opitz menade att Filips goda syfte var förmildrande och ville döma honom till villkorlig dom.

Även Oisín Cantwell ansåg att omständigheterna för Filip var uppenbart förmildrande och ville döma honom till låga böter, helst bara 1 krona. För Elias tyckte han att ungdomsvård var en lämplig påföljd.

Diamant Salihu noterade att Filip hade ett gott syfte, men tyckte inte att det var acceptabelt att bete sig mot polisen på det sätt han hade gjort. Diamant Salihu ville döma Filip till villkorlig dom med samhällstjänst. Elias, som hade gjort stämningen aggressiv, ville Diamant Salihu döma till ungdomsvård och låta arbeta på ett äldreboende.

Åsa Erlandsson påpekade att Filip inte kände till hela händelseförloppet och att polisen kunde ha haft information som inte framgick för honom. Brottsoffret kunde också vara gärningsman eller vara beväpnad. Då hade det inte hjälpt att Filip hade gott uppsåt – han kunde ha förhindrat ett gripande. Hon ville döma Filip till villkorlig dom med samhällstjänst, till exempel hos Polisens volontärer. Åsa Erlandsson ansåg att Elias hade eskalerat situationen, och hon underströk att den polispatrull som kallades in som förstärkning kunde ha behövts till andra trängande uppgifter. Hon ville döma Elias till ungdomsvård.

Juristdomaren Mikael Swahn gjorde en mindre sträng bedömning än nämndemännen. Han tyckte att det var ett svårt fall och påminde om rättsfallet NJA 2021 s. 457 I om sabotage mot blåljusverksamhet, där Högsta domstolen frikände en tilltalad vid en tillfällig och begränsad störning av en polisinsats. Mikael Swahn bedömde att Filips kortvariga ryckande i polismannens kläder kunde ses som en begränsad störning och att Filips syfte med agerandet kunde vara ursäktande. Mikael Swahn frikände Filip.

I fråga om Elias menade Mikael Swahn att Elias agerande, som var aggressivt och drog med sig andra, och som ledde till att en erfaren polisman uppfattade stämningen som hotfull, nådde upp till kravet på att allvarligt försvåra blåljusverksamheten. Mikael Swahn dömde Elias till ungdomsvård.

Efter rättegångsspelet följde en debatt där journalisten Inger Arenander ställde frågor till journalisterna och de rättsliga aktörerna.

Rattegangsspel_2023_moderator_Inger_Arenander_Tom_Knutson_736.jpg
Journalisten Inger Arenander var moderator för debatten som följde efter rättegångsspelet.
Foto: Tom Knutson

Debatten handlade bland annat om vad poliser ska tåla i sin yrkesutövning – och var gränsen går för när ett angrepp innebär sabotage mot blåljusverksamhet utifrån dels etik och moral, dels lagbestämmelserna. De medverkande diskuterade också om lagstiftningen mot blåljussabotage är verkningsfull och effektiv för att få stopp på angreppen mot utryckningspersonal. Dessutom talade de om effekterna av åldersgränserna för straffansvar och påföljdsval.

Vid rättegångsspelet medverkade också Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander. Hon presenterade evenemanget och de medverkande och tackade alla efteråt.

Rattegangsspel_2023_Mia_presentation_Tom_Knutson_736.jpg
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander tackade alla som hade medverkat i rättegångsspelet.
Foto: Tom Knutson

Se rättegångsspelet och debatten på Youtube:

Rattegangsspel_2023_poliser_Tom_Knutson_736.jpg

Rattegangsspel_2023_ordningsvakt_Tom_Knutson_736.jpg

I år var säkerheten förhöjd vid arrangemangen under Almedalsveckan. Utanför lokalen där Advokatsamfundets rättegångsspel hölls fanns både poliser och ordningsvakter på plats.
Foto: Tom Knutson

Läs mer i kommande nummer av tidskriften Advokaten!