Hur ska Kriminalvården hantera den utbyggnad och bemanning som kriminalpolitiken och brottsutvecklingen kräver? Vilka alternativ finns till fängelse för dem som döms till kortare straff? Elektronisk fotboja som självständig brottspåföljd – är det en rimlig lösning?

Vilka rättigheter har häktade under 18 år, och hur väl lyckas Kriminalvården leva upp till dem? Och vilka förutsättningar krävs för det återfallsförebyggande arbetet?

Martin-Holmgren-Mia_Edwall-Insulander_Foto_Karin_Flygare_736.jpg
Foto: Karin Flygare

Martin Holmgren, generaldirektör för Kriminalvården, är den första gästen i Advokatsamfundspoddens sommarsamtal med generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Lyssna på Advokatsamfundspodden avsnitt 29