Advokatsamfundets journalistpris delades ut vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte i dag onsdag den 14 juni. Årets pristagare är radiojournalisten Daniel Velasco, med flera prisbelönta dokumentärer bakom sig.

Daniel_Velasco_Foto_Karin_Flygare_736.jpg
Daniel Velasco tog emot Advokatsamfundets journalistpris i samband med samfundets fullmäktigemöte i Centralposthuset i Stockholm.
Foto: Karin Flygare

Den röda tråden i Daniel Velascos val av ämnen är, enligt honom själv, när samhället tar över beslutanderätten över en person. Det kan vara ett polisingripande, en person som häktas, en ungdom som blir inlåst i ungdomshem eller socialtjänsten som tar över ansvaret.

– Det är väldigt viktigt att när man gör det, tar makten över en person, då får det inte bli fel. Ändå blir det fel. Det blir en massa fel, säger Daniel Velasco och tillägger:

– Då blir det viktigt att uppmärksamma så att man kan förändra och förbättra. Det är inte mitt jobb att förbättra, men att upplysa om de fel och brister som finns.

Velasco understryker att han inte ogillar ungdomsvård, psykiatri eller polis.

– Tvärtom, jag tycker att de verksamheterna är väldigt viktiga. Just därför måste man lyfta de brister som finns, för att kunna förbättra.

Daniel Velasco är född 1973 och har arbetat på Sveriges Radio sedan 1999. Sedan 2004 är han undersökande reporter på Ekot.

Daniel Velasco har bland annat gjort radiodokumentärerna Manipulatören, Hästgården, Patienten och tystnaden, Den fastspända flickan och Jävla vitskallar. Han arbetar också med löpande nyhetsbevakning framför allt inom områdena brott och straff och tvångsvård.

Advokatsamfundets journalistpris delas ut sedan 1987. Priset ges till en journalist som på ett sakligt, engagerat och skickligt sätt har behandlat förhållanden inom rättsväsendets och rättssäkerhetens område. Prissumman är, från och med 2018, 50 000 kronor.

I Advokatsamfundets journalistpriskommitté ingår justitiekansler Mari Heidenborg, advokat Viktor Banke och journalisten Niklas Orrenius.

Priskommitténs motivering till årets pristagare:

”I vårt samhälle finns många slutna rum där makt utövas utan insyn. Det kan vara häktesceller, isoleringsrum inom psykiatrin eller så kallade avskiljanderum på låsta ungdomshem. Till de rummen söker sig radiojournalisten Daniel Velasco, år efter år. Med yrkesskicklighet och engagemang för människor som få andra bryr sig om blottlägger han vårt samhälles människosyn, uttryckt i LVU-beslut och SiS-dokument. Varför skuldbeläggs tonårsflickor som utsatts för sexövergrepp? Hur kan tioåringar sättas i isoleringscell? Hur kan vårdinstitutioner som ska skydda och läka utsatta människor istället tillåta förövare att utnyttja dem? Sådana frågor söker Daniel Velasco svaret på. I en tid som kombinerar ökad repression med minskad insyn är hans gärning viktigare än någonsin.”