Från och med den 15 augusti bedriver Göta hovrätt sin verksamhet i nya lokaler vid Hamngatan 11 i Jönköping. Hovrätten bjuder in till ett möte med advokater och åklagare den 2 oktober. På programmet för mötet står bland annat information, diskussion om helgberedskap och rundvandring i de nya lokalerna.

Tid: Måndag den 2 oktober 2023 kl. 13.00–16.00

Plats: Göta hovrätt, Hamngatan 11 i Jönköping

Den som vill delta i mötet behöver anmäla det till Göta hovrätts personaladministratör Annika Jonasson, e-post annika.jonasson@dom.se, senast den 22 september. Lämna även besked om specialkost eller allergier.

Program

13.00–13.05 Välkomna
Hovrättspresidenten Charlotte Brokelind inleder genom att hälsa alla välkomna.

13.05-13.30 Läget på hovrätten
Charlotte Brokelind informerar om läget på hovrätten.

13.30-14.15 Avgörande utan huvudförhandling
Hovrättslagmannen Niklas Rundberg informerar om förutsättningarna för att avgöra mål utan huvudförhandling.

14.15 Paus

14.30–15.15 Helgberedskap
Diskussion om hovrättens helgberedskap. Hovrättslagmannen Linda Hallstedt och administrativa assessorn Daniel Strömblad.

15.15–15.50 Rundvandring
Rundvandring i hovrättens nya lokaler.

15.50–16.00 Avslutning
Charlotte Brokelind sammanfattar och avslutar mötet.

Inbjudan till mötet som PDF