Skatterätten internationaliseras – affärsbyråerna väljer väg

Skatterätten blir allt mer internationell och komplex. Stigande krav och hårdnande konkurrens från nischbyråer och revisionsbyråer ställer advokatbyråerna inför ett vägval: satsa eller avstå. Verksamhetsfilosofi och strategi spelar stor roll för vilken väg byråerna tar.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Kan brottsligheten inkapaciteras?

Det talas mycket om inkapacitering. Ett krångligt ord som lite förenklat betyder att man skyddar samhället från brottslighet genom inlåsning av personer. Frågan är om alla de straffskärpningar som nu föreslås och ökad inkapacitering verkligen är effektivt? Är det rätt sätt att minska brottsligheten? Frågar du vetenskapen så är det troligtvis inte det, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Taxa i förordnandemål: Fortsatt dialog om taxereformen

Trots protester från Advokatsamfundet och enskilda advokater införde Domstolsverket den 1 juni den nya taxan i förordnandemål. Domstolsverket tillbakavisar kritiken, men utlovar ändå fortsatt dialog med Advokatsamfundet.

Läs mer 

Advokatsamfundets journalistpris 2023: Daniel Velasco är årets pristagare

Journalisten Daniel Velasco, granskande reporter och dokumentärmakare på Sveriges Radio, Ekoredaktionen, får Advokatsamfundets journalistpris 2023.

Läs mer

Politiska partier väljer nämndemän

I år ska 8 000 nya nämndemän utses. Och trots kritiken mot politisering är det fortfarande de politiska partierna som nominerar nämndemannadomare. Advokatsamfundet och Domarförbundet är båda kritiska mot systemet.

Läs mer

Nystartat MR-institut nedläggningshotat

Sverigedemokraterna vill lägga ner det nyinrättade MR-institutet. Förslaget har fått kritik från flera håll, men regeringen har ännu inte lämnat något besked om institutets framtid.

Läs mer

 

Gästkrönika av generaldirektör Martin Holmgren: Kriminalvården växer – men andra åtgärder behövs också

Trots omfattande platstillskott räcker inte Kriminalvårdens kapacitet till, och det råder sedan flera år tillbaka mycket svår platsbrist i häkten och anstalter. För att lösa situationen behövs fler och andra åtgärder än att enbart bygga ut. Martin Holmgren, generaldirektör för Kriminalvården, efterlyser nu en diskussion om fler åtgärder som – utöver inlåsning – kan bidra till samhällsskydd, brottsoffers upprättelse och ökad trygghet.

Läs mer

Praktisk juridik: Hedersbrott mot barn

Det nya brottet hedersförtryck kommer knappast att få så stor betydelse i den dömande verksamheten. Brottet är svårt att bevisa. Men det finns ytterligare en väg att gå för att stärka skyddet för barn som riskerar att falla offer för hedersrelaterat våld och förtryck, skriver Annika Norée, docent i straffrätt.

Läs mer

Etik: Kostnadsräkningar – noggrannhet och pedagogik är A och O för advokaten

En noggrann och välmotiverad kostnadsräkning kan många gånger hjälpa försvarare och målsägandebiträden att få betalt för utfört arbete. Men kostnadsräkningar har också många advokatetiska implikationer, visar flera disciplinavgöranden.

Läs mer

Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock: Illa vald tidpunkt att vingklippa en redan utsatt bransch

Det kokar verkligen av missnöje i advokatkåren med anledning av Domstolsverkets införande av en ny taxa i förordnandemål. Det är inte bara vi advokater som protesterar, även en del journalister har fångat upp vad de nya reglerna kommer att innebära för advokater och våra klienter, skriver Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock.

Läs mer