Stiftelsen Juridiska biblioteket i Stockholm bjuder in till ett eftermiddagsseminarium kring böckernas betydelse och den juridiska litteraturens användning och utformning med Bertil Bengtsson, Johnny Herre och Svante Weyler. Seminariet hålls i Advokatsamfundets lokaler samt webbsänds, tisdagen den 3 oktober kl. 13.00–16.00.

I dagens digitaliserade värld kan man fundera över bokens framtida öde. Att läsupplevelsen förändras i ett rasande tempo när böckerna digitaliseras står klart. Det för med sig både bra och dåliga konsekvenser. De som föredrar den fysiska boken framhåller att det ger en annan upplevelse att läsa en riktig bok. De som föredrar att ta till sig information genom digitala böcker på läsplattor, i telefoner eller i ljudformat tycker att man ska ta vara på tillgängligheten.

Men hur fungerar det med den juridiska litteraturen? På senare år har det genomförts en omfattande digitalisering av såväl nyare som äldre litteratur. Detta har skett utan att man reflekterat särskilt mycket över vilka följder det kan få. Inte heller har det gjorts några djupare undersökningar om hur skilda juridiska böcker används.

Stiftelsen Juridiska biblioteket bjuder mot denna bakgrund in till ett seminarium på temat Böckernas betydelse – i går, i dag och i morgon. Seminariet tar upp hur den juridiska litteraturen, såväl akademiska arbeten som lagkommentarer, användas av domstolar. Vidare diskuteras hur digitaliserad juridisk litteratur har gjorts användbar och hur man kan tänka sig att den kommer att användas i framtiden, vilket har särskild betydelse för advokater när de planerar uppläggen av sina bibliotek.

Tid: Tisdagen den 3 oktober 2023, kl. 13.00–16.00
Plats: Advokatsamfundet, Laboratoriegatan 4, Stockholm (hörsalen) eller live via länk.

Seminariet vänder sig till advokater, biträdande jurister och juridikstuderande. Begränsat antal platser för deltagande vid seminariet på plats. Sista dag för anmälan är 22 september.

Anmälan, advokater/biträdande jurister
Anmälan via Advokatakademien. Seminariet motsvarar tre utbildningstimmar för advokater.

Anmälan, studenter
Anmälan via e-post till biblioteket@advokatsamfundet.se. Biblioteket skickar länk till dem som anmäler sig.

Program

13.00 Inledning
Mia Edwall Insulander, generalsekreterare, Sveriges advokatsamfund

13.15–14.00  Hur använder de högsta domstolarna juridisk litteratur i sin rättstillämpning?
Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd och professor em.

14.00–14.45  Juridikbok.se – så görs den svenska rättsvetenskapen tillgänglig för framtiden
Johnny Herre, f.d. justitieråd och professor

15.00–15.45 Vad får vi för jurister om de inte under sin utbildning ”tvingats” läsa skönlitterära texter?
Svante Weyler, författare, f.d. förläggare m.m.

Efterföljande diskussion
Moderator: Svante O. Johansson, justitieråd och ordförande för Stiftelsen Juridiska biblioteket.