På Världsflyktingdagen den 20 juni bjuder Asylrättscentrum in till Asylrättsforum i samarbete med UNHCR och ABF Stockholm.

Under Asylrättsforum ges möjlighet att lyssna till presentationer och panelsamtal om den migrationspolitiska utvecklingen, asylrättens utmaningar och situationen för människor som tvingas lämna sina hem för att söka skydd. 

På scen deltar beslutsfattare, forskare, civilsamhälle och representanter från FN för att samtala om följande teman. 

  • Människor som söker skydd: situationen för flyktingar globalt och nationellt 
  • Den nya migrationspolitiken: vad innebär Tidöavtalet och EU:s migrationspakt?
  • På flykt från Ukraina: hur har livet i Sverige blivit?

Datum och tid: Den 20 juni 2023 klockan 13.00–16.30  

Plats: ABF-huset (Katasalen), Sveavägen 41 i Stockholm, eller via länk 

Mer information om programmet för Asylrättsforum samt anmälan