Trots hård kritik från Advokatsamfundet införs den 1 juni en ny taxa i förordnandemål, det vill säga brottmål där försvarare och målsägandebiträden har förordnats, men i vilka det sedan inte väcks åtal.

Sveriges brottmålsadvokater protesterar högljutt mot taxan – ett beslut som fattats av Domstolsverket. Vad handlar det här om egentligen? Är det så att advokater fuskar? Vilka drabbas och på vilket sätt äventyras rättssäkerheten?

Mia Edwall Insulander, Maria Adielsson, Willy Silberstein och Jimmy Schiöld.

Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokaterna Maria Adielsson och Jimmy Schiöld.

Podden modereras av journalisten Willy Silberstein. Du hör den här.