Trots hård kritik från Advokatsamfundet och enskilda advokater införs den 1 juni en ny taxa i förordnandemål. Förordnandemål är brottmål där försvarare och målsägandebiträden har förordnats, men där det sedan inte väcks åtal. Beslutet om taxan har fattats av Domstolsverket.

Nu protesterar 1 133 brottmålsadvokater, en mycket stor del av de advokater som arbetar med brottmål i Sverige, mot taxan. I en skrivelse som överlämnades till Domstolsverket i dag den 17 maj pekar advokaterna bland annat på att förhörstiden ”är en djupt olämplig måttstock för att bestämma skälig ersättning till ett målsägandebiträde eller offentlig försvarare, eftersom det många gånger saknas samband mellan hur långt ett förhör varit och hur mycket arbete som krävts för att tillvarata klientens intressen i enlighet med de advokatetiska reglerna”.  

Ytterst riskerar klienterna, misstänkta och brottsoffer, att drabbas av förändringen genom att advokater inte fullt ut kan tillvarata klienternas intressen när de riskerar att inte få ersättning för sitt arbete, konstateras det i skrivelsen.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander har tagit initiativ till protestskrivelsen.

– Näst intill samtliga advokater som tar uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde har undertecknat denna protestskrivelse till Domstolsverket eftersom de är mycket oroade över hur taxan kommer att påverka klienternas rättigheter negativt, säger Mia Edwall Insulander.

Förslaget om en taxa i förordnandemål presenterades under förra året. Advokatsamfundet har under hela processen varit starkt kritiskt och har uttryckt detta i två remissvar. Syftet med den nya taxan är, enligt Domstolsverket, att förenkla handläggningen av ersättningsanspråk och att minska statens kostnader för rättsliga biträden.

– Vi saknar och efterlyser en tydlig konsekvensanalys av hur den nya taxan riskerar att drabba misstänkta och brottsoffer. Risken är uppenbar att advokater inte kommer att kunna tillvarata sina klienters intressen på bästa sätt om de inte får ersättning för nedlagda timmar. Det innebär i förlängningen att den enskildes rätt till en rättvis rättegång äventyras, och det är djupt bekymmersamt, säger Mia Edwall Insulander.

Advokatsamfundets protestskrivelse om införandet av taxa i förordnandemål

Lista med namn på de advokater som har undertecknat protestskrivelsen