Journalisten Oisín Cantwell tar i sin krönika i Aftonbladet idag den 11 maj upp den nya taxan i förordnandemål som träder i kraft den 1 juni i år. Cantwell pekar på problemen med taxan och hur den riskerar att drabba enskilda misstänkta och brottsoffer.

Oisín Cantwell tar i krönikan också upp de ökande kostnaderna för rättsliga biträden, en ökning som han anser är fullt begriplig utifrån de stora satsningarna på polis och rättsväsende.

Läs krönikan.