Göta hovrätt vill informera alla advokater i hovrättens upptagningsområde om att hovrättens utsättning av mål till huvudförhandling under sommaren kommer att vara begränsad till så kallde förtursmål.

Hovrätten uppger också att den tyvärr kommer att ha ytterst begränsade möjligheter att ta hänsyn till åklagares och advokaters önskemål vad gäller tidpunkt för utsättning av dessa förtursmål. Under just denna sommar förbereder hovrätten flytt till nya lokaler. Hovrätten kommer därför som huvudregel endast att kunna erbjuda ett alternativ till huvudförhandling i ett givet mål.

Om en åklagare eller advokat inte har möjlighet att närvara vid huvudförhandling vid en av hovrätten föreslagen tid får i stället möjligheten att sätta någon annan i sitt ställe utnyttjas. Hovrätten vill också påminna om möjligheten att låta hovrätten avgöra mål utan huvudförhandling, även förtursmål.