I en intervju med TT Nyhetsbyrån kommenterar Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander den nya taxa för försvarare och målsägandebiträden i förordnandemål, som införs den 1 juni. Förordnandemål är mål där offentliga försvarare eller målsägandebiträden har förordnats, men där utredningen läggs ned utan att åtal väcks. Enligt den nya taxan beräknas ersättningen till försvarare och målsägandebiträden utifrån förhörstidens längd under förundersökningen. Advokatsamfundet var starkt kritiskt till förslaget.

I TT-intervjun, som publiceras i flera medier, framhåller Mia Edwall Insulander att den nya ersättningsmodellen drabbar brottsoffer och misstänkta, och att den också innebär att advokater inte får betalt för det jobb som utförs.
Mia Edwall Insulander förklarar i intervjun att förhörstiden är en dålig måttstock på det rättsliga biträdets arbetsinsats, eftersom uppdragen innebär mycket arbete före och efter förhöret, till exempel i form av besök hos eller telefonsamtal med brottsoffer eller brottsmisstänkta. Inte minst gäller det uppdrag som målsägandebiträde, där kontakter med traumatiserade brottsoffer kan kräva mycket tid.

Generalsekreteraren framhåller också att advokaterna inte kan lägga ned den tid som är nödvändig för att tillvarata sina klienters rättigheter, när de inte får betalt för hela arbetet. Det innebär rättssäkerhetsproblem för klienterna.

Enligt Mia Edwall Insulander betyder reformen att advokaterna ska arbeta gratis i stor utsträckning. Hon menar att det medför att advokaterna inte kommer att kunna vara lika aktiva.

I sin tur riskerar det att leda till att andelen åtal som inte håller i domstolen blir större, eftersom brottsutredningarna inte granskas lika noggrant av försvararen. Mia Edwall Insulander konstaterar att fler åtal som inte leder till fällande dom innebär ökade kostnader för samhället.

I intervjun förklarar Mia Edwall Insulander också att brottmålsadvokaterna är djupt bekymrade över förändringarna och att många har kontaktat Advokatsamfundet sedan den nya taxan beslutades.

TT Nyhetsbyråns intervju med Mia Edwall Insulander i Göteborgs-Posten

TT Nyhetsbyråns intervju med Mia Edwall Insulander i Dagens industri

Under eftermiddagen medverkade Mia Edwall Insulander också i Sveriges radios P4 Extra och förklarade problemen med den nya taxan. Hon pekade där på hur taxan kan komma att drabba rädda och sårbara klienter 

Lyssna på P4 Extra.