AI-revolutionen: Tekniken skapar möjligheter – men många faror lurar

AI-utvecklingen väcker nya frågor för advokatbyråerna och för rättssystemet. Rätt använd kan tekniken bidra till både effektivitet och kvalitet. Men riskerna är många, och det gäller att skynda långsamt när AI:n plockas in i verksamheten.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Vem ska klienten luta sig mot?

En advokat måste ha goda förutsättningar att utöva sin verksamhet och vara den som klienten kan luta sig mot när det blåser. Att ha goda förutsättningar handlar bland annat om att det finns en förståelse för advokatens oberoende och att den tid och arbete som advokaterna lägger ned för sina klienters räkning kan vara krävande. Tyvärr finns det för närvarande exempel på lagändringar som försvårar för klienterna att få den hjälp de har rätt till, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Försvararna bekymrade: Ständiga prutningar skapar ohållbar situation

Det är numera mer regel än undantag att domstolarna sätter ner arvodet för försvarare, även i helt vanliga och ganska små mål. Det konstaterar Försvararkollegiet i Stockholm, som varnar för en situation där enskildas rättssäkerhet äventyras.

Läs mer 

Generalsekreteraren: Taxan hotar rätten till rättvis rättegång

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander är mycket kritisk mot den nya taxan i förordnandemål, som hon anser hotar grundläggande rättsstatliga värden.

Läs mer

Grundlagskommittén: Stärk skyddet för grundlagen och domstolarnas oberoende

Grundlagskommittén föreslår förstärkt skydd för grundlagen och domstolarnas oberoende. Kommitténs ordförande Anders Eka anser att förslagen ger ett starkare konstitutionellt skydd. Samtidigt varnar Eka för en övertro på vad regelförändringar kan åstadkomma.

Läs mer

Gästkrönika av Mikael Swahn: Instansresan – tingsrättsdomaren som blev hovrättsdomare

Jag hade varit rådman i tingsrätt ganska länge när tanken dök upp att göra något annat. Så jag gjorde slag i saken, sökte en utannonserad tjänst och fick ett positivt besked. I september i fjol började jag som hovrättsråd i Svea hovrätt, nästan på dagen ett kvarts sekel efter att jag lämnat ”holmen” som nyutnämnd hovrättsassessor, skriver hovrättsrådet Mikael Swahn i sin gästkrönika.

Läs mer

Etik: LVU-uppdragen medför inbyggda etiska dilemman

Uppdrag som offentligt biträde enligt lagen om vård av unga (LVU) kan innebära särskilda etiska konflikter för advokaten. Advokatsamfundets PM om advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter diskuterar LVU-uppdragen och ger vägledning.

Läs mer

Premiär för familjerättsdagen

Den 21 april var det premiär för Advokatsamfundets familjerättsdag – en inspirerande halvdag för biträdande jurister och advokater verksamma inom familjerätt från hela landet.

Läs mer

Disciplinnämndens vice ordförande Magnus Wallander: Advokaterna och etiken

Många opinionsbildare har framfört uppfattningen att advokatkåren i stor utsträckning består av individer, som inte har förmåga, eller vilja, att hålla sig till de fastställda spelreglerna. När vissa advokater ibland omnämns som ”gängkriminella i kostym”, vill jag påstå att detta inte bara är orättvist och missvisande, utan helt felaktigt, om man med detta vill påstå att de advokater som är verksamma i Sverige till någon betydande del skulle kunna beskrivas på detta sätt, skriver Magnus Wallander, vice ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Läs mer