Förslaget om en höjd straffavgift för advokater har nu kommit ett steg närmare genomförande. I en lagrådsremiss föreslår regeringen att straffavgiften höjs, från som lägst 1 000 och som högst 50 000 kronor till som lägst 10 000 och som högst 250 000 kronor. Den nya straffavgiften bygger på en hemställan från Advokatsamfundet.

I lagrådsremissen ingår också förslaget att den advokat som tilldelats en straffavgift ska kunna överklaga beslutet till en särskilt inrättad nämnd – Sveriges advokatsamfunds straffavgiftsnämnd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Till lagrådsremissen.