Vill du arbeta inom en samhällsviktig funktion och vara med att utveckla Advokatsamfundets tillsynsarbete? Advokatsamfundet förstärker nu sin proaktiva tillsyn och söker engagerade och utvecklingsinriktade jurister till den nya tillsynsenheten. 

Arbetsbeskrivning

Den proaktiva tillsyn som tillsynsenheten bedriver har en riskbaserad utgångspunkt där insatser prioriteras och utformas utifrån riskbedömningar. I arbetet ingår att planera och utföra olika tillsynsinsatser i form av granskningar och tillsynsbesök. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att granska advokaters och advokatbyråers regelefterlevnad av god advokatsed och lag, t.ex. penningtvättsregelverket. Enheten utreder även juridiska frågeställningar som uppkommer i arbetet och tar fram förslag på rättsliga och advokatetiska vägledningar.

Arbetet är primärt fokuserat på förebyggande insatser, men granskningsärenden kan hänskjutas till Advokatsamfundets disciplinnämnd för disciplinära åtgärder. Tillsynsenheten upprättar då förslag till beslut och föredrar ärendet för Advokatsamfundets styrelse.

I arbetet ingår att tillsammans med medarbetarna på enheten utveckla rutiner och arbetssätt för tillsynsprocesserna. Tjänsten innebär även anordnande och genomförande av utbildningar samt kontakter med domstolar och myndigheter. Resor inom landet förekommer.

Vem du är och dina kvalifikationer

Vi söker dig som har jur. kand.-/juristexamen och erfarenhet av juridiskt arbete från myndighet, domstol och/eller advokatbyrå. Fullgjord notarietjänstgöring är särskilt meriterande, liksom tidigare erfarenhet av tillsynsarbete.

Tillsynsarbetet sker till stor del teambaserat men det är även viktigt att du kan arbeta självständigt och har en god förmåga att planera och prioritera i arbetet.

Det är viktigt att du har ett gott omdöme och förmåga att driva processer framåt. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift och är trygg, rak och delaktig i ditt arbetssätt. 

Du bör även vara omvärldsorienterad och samhällsintresserad.

Att arbeta på Advokatsamfundets kansli 

Du kommer att bli en del av tillsynsenheten på Advokatsamfundets kansli. Kansliet har sin verksamhet i vackra lokaler i Diplomatstaden. Vi erbjuder förmåner såsom subventionerad lunch med Rikskortet, friskvårdsbidrag och pensionsplan enligt ITP1.

Kansliets arbete styrs av värdegrunderna kvalitet, engagemang och gemenskap. På Advokatsamfundets tillsynsenhet kommer du att arbeta med andra jurister och administrativ personal inom enheten som i det löpande arbetet leds av en chef.

Hur du ansöker

Ansökan med meritförteckning, examensbevis inklusive betyg, tjänstgöringsbetyg och uppgift om möjlig tillträdesdag skickas per e-post till anna.hjelm@advokatsamfundet.se.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av biträdande chefsjurist Jens Kallmin, på tel. 08-459 03 00 eller e-post jens.kallmin@advokatsamfundet.se.

Ansökan bör ha inkommit till Advokatsamfundet senast den 12 december 2023. Vi går dock igenom urvalet löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan!