Stockholm den 2 november 2023

Advokatsamfundet och Advokatguiden har ingått en förlikning i de två mål i Patent- och marknadsdomstolen som Advokatsamfundet tidigare har inlett mot Advokatguiden. Tvisten har rört bl.a. det rättsliga skyddet för matrikeldatabasen på Advokatsamfundets hemsida där alla svenska advokater listas. Förlikningen innebär ett positivt avslut på den juridiska konflikten mellan parterna.

Som en del av förlikningsavtalet har Advokatguiden valt att lägga ner sin svenska tjänst, Advokatguiden.se. Tjänsten har upphört den 1 november 2023. Samtidigt återkallar Advokatsamfundet sin talan mot Advokatguiden.

Ali Ahmed, vd för Advokatguiden, är positiv till uppgörelsen:
 
– Vi har beslutet att avsluta vår svenska tjänst för att fokusera våra satsningar på vår viktigaste marknad, den amerikanska. Vi har redan genomfört en mjuklansering av TheLawyerGuide.com i USA, och detta kräver all vår uppmärksamhet framöver.

Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Advokatsamfundet, är också positiv till uppgörelsen:
 
– Advokatsamfundets talan väcktes för att tillvarata de svenska advokaternas yrkesintressen. Genom förlikningen värnar vi de advokatetiska kärnvärdena och yrkestiteln advokat.