Presentationer från Advokatdagarna finns på Advokatakademiens webbplats. 

Idag inleddes årets advokatdagar. Omkring 650 advokater och biträdande jurister samlades på Grand Hôtel i Stockholm för att lära, diskutera och umgås.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander hälsade deltagarna välkomna och påminde om att vi i år firar ett jubileum. Det är nämligen 75 år sedan rättegångsbalken trädde i kraft, och därmed även sedan den moderna advokatrollen tog form.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Mia Edwall Insulander konstaterade att advokatkåren just nu ifrågasätts mer än på många år. Hon berättade om arbetet för att förstärka den proaktiva tillsynen över advokaterna. Arbetet bedrivs inom den tillsynskommitté som tillsatts av styrelsen, och som nyligen lämnat förslag på hur tillsynen kan stärkas. Den proaktiva tillsynen över advokater och advokatbyråer bör, enligt kommitténs förslag, ta sin utgångspunkt i en riskbaserad modell. För att detta ska bli möjligt föreslås att en särskild tillsynsenhet inrättas. Förutom en starkare och mer riskbaserad tillsyn diskuteras också ett särskilt kvalifikationskrav för advokater som får försvararuppdrag i mål som rör allvarlig brottslighet eller där de misstänkta är unga.

Samtidigt som tillsynen behöver förstärkas betonade Mia Edwall Insulander att det är centralt att advokatkåren får behålla sitt oberoende.

– Det är oroliga tider och då är det viktigare än någonsin att vi advokater orkar, kan och vill stå upp för det viktiga arbete vi gör för våra klienter, sa Mia Edwall Insulander.

Justitieminister Gunnar Strömmer och Mia Edwall Insulander.
Justitieminister Gunnar Strömmer och Mia Edwall Insulander. 

Mia Edwall Insulander presenterade sedan Advokatdagarnas inledningstalare, justitieminister Gunnar Strömmer, tidigare advokat. Han berättade om ett möte som berört honom djupt, och som dessutom påmint honom om advokaternas stora betydelse för klienterna. Han mötte ett antal familjer som i mars fick sina radhus förstörda i ett sprängdåd, begånget inom ramen för det gängvåld som just nu plågar samhället. Familjerna hade först inte beviljats ett målsägandebiträde, men till slut fått en advokat.

– Mycket har varit svårt för dessa familjer sedan mars. Men nu kände de äntligen ett lugn, för att de fått någon vid sin sida. Någon att luta sig mot, både rättsligt och mänskligt, sa Gunnar Strömmer, som tyckte att detta var något att ta fasta på för alla advokater, oavsett inriktning.

– Som advokater är ni klienternas klippa. Det är svårt att tänka sig ett fritt, anständigt och öppet samhälle utan advokater, fortsatte han.

Gunnar Strömmer.
Gunnar Strömmer.

Justitieministern talade sedan om den pågående våldsvågen i samhället, som han beskrev som systemhotande på flera plan. Han konstaterade att gängen infiltrerat och påverkat centrala delar av samhällsapparaten och även advokatkåren. Mot den bakgrunden ansåg Gunnar Strömmer det särskilt glädjande att höra om Advokatsamfundets pågående arbete med att förstärka tillsynen över advokaterna.

Gunnar Strömmer konstaterade att det straffrättsliga arbetet just nu tar mycket av utrymmet på Justitiedepartementet, men han uppmanade advokaterna att fortsätta att driva på inom andra viktiga fält. Ett exempel, där han nyligen talat med advokater, rör de långa tidsutdräkterna för tvistemål som ska avgöras i domstol.

Gunnar Strömmer återkom till slut också till intrycket från mötet med Hässelbyfamiljerna.

– Jag blev rörd, glad och stolt över deras vittnesbörd. Att de fått en advokat var något av de ljusaste under hela tiden för familjerna. Det tycker jag är ett argument i debatten om advokaternas oberoende, sa Gunnar Strömmer.

Efter justitieministern togs talarstolen över av Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock, som mindes de digitala Advokatdagarna under pandemin, och särskilt gladdes åt att se alla deltagare samlade igen. Eva-Maj Mühlenbock ville särskilt lyfta upp situationen i omvärlden och då främst Rysslands invasion av Ukraina.

Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock.
Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock.

– Trots allt annat hemskt som hänt i världen är det viktigt att vi fortsätter uppmärksamma Ukraina. Putin tjänar på att fokus flyttas någon annan stans. Det finns en risk att vi vänjer oss vid de hemska bilderna från Ukraina, men det får inte ske, sa hon, och tackade alla advokater och advokatbyråer som bidragit till de olika projekten för att stödja Ukraina och dess medborgare. 

Eva-Maj Mühlenbock gick vidare till situationen i Sverige och tryckte på vikten av att advokaterna i dagens läge står upp för rättsstatens grundläggande värden. 
– Det är just i turbulenta tider som det är särskilt viktigt att upprätthålla rättsstaten. Och det är vi advokater som måste orka diskutera detta. Rättssamhället och civilsamhället förväntar sig det av oss, sa hon.

Även Eva-Maj Mühlenbock tog upp frågan om en förstärkt tillsyn. Hon pekade också på hur viktigt det är att advokatbyråerna fortsätter att arbete med hållbarhetsfrågor, och inte minst frågor om hur yngre jurister ska få ett hållbart arbetsliv. Detta kommer att diskuteras vidare på ett framtidssamtal i Stockholm den 21 november.

Som vanligt vid Advokatdagarna utdelades också Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket, det som ofta kallas Årets advokat. Årets pris gick till advokat André Andersson, tidigare delägare och nu senior adviser på Mannheimer Swartling. Eva-Maj Mühlenbock presenterade honom och överlämnade tillsammans med Mia Edwall Insulander priset.

André Andersson och Eva-Maj Mühlenbock.
André Andersson och Eva-Maj Mühlenbock. 

André Andersson menade att det behövs tre faktorer för framgång: tur, tajming och talang. Han ville inte recensera sin egen talang, men konstaterade att han verkligen haft såväl tur som tajming. Bland annat började han arbeta med finansrätt just när området växte fram. Han hade också turen att börja på en byrå som var helt rätt för honom, och där han fick möjligheter att utveckla sina idéer och tankar.

Motiveringen för valet av årets advokat lyder: ”Årets pristagare får priset för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yrkesskicklighet som en av Sveriges främsta advokater inom finansjuridiken med ett stort engagemang och arbete för juridisk forskning och undervisning. Årets pristagare utsågs 2017 till hedersdoktor i juridik vid Stockholms universitet. Årets pristagare har också ett vidsträckt internationellt engagemang och har bidragit till att stärka svenska advokaters relationer utomlands. I kombination med ett genuint intresse för pro bono-arbete har årets pristagare också medverkat till att öka förståelsen för advokatens viktiga roll i vårt rättssamhälle.”

André Andersson.
André Andersson.

Dagen fortsatte sedan med parallella seminarier på fler olika spår, innan deltagarna återsamlades i Vinterträdgården för ett avslutande pass med komikern David Batra. Kvällen fortsätter sedan med bankett med underhållning. Advokatdagarna fortsätter imorgon fredag. 

Marcus Wallenberg och Inger Arenander i samtal.
Marcus Wallenberg och Inger Arenander i samtal.

Fredagen inleddes med ett samtal mellan journalisten Inger Arenander och näringslivsprofilen Marcus Wallenberg. Marcus Wallenberg berättade om arbetet i Wallenbergstiftelserna och de företag de äger, och om satsningen på svensk forskning som är central för stiftelserna. Han beskrev sitt hårda arbete i familestiftelserna som en livsstil och ett kall, och gav sin analys av det ekonomiska läget i Sverige just nu. 

Presentationer från Advokatdagarna finns på Advokatakademiens webbplats. 

André Andersson fotograferas efter prisceremonin.
André Andersson fotograferas efter prisceremonin.

Advokater och biträdande jurister samlades i Vinterträdgården.
Advokater och biträdande jurister samlades i Vinterträdgården på Grand Hôtel.

Se alla bilder från Advokatdagarna 2023 samlade i ett galleri.