Vilka frihetsberövande påföljder bör unga lagöverträdare få? Hur väl rustad är Kriminalvården för att ta in 15–17-åringar? Vilken blir den största skillnaden mellan att Statens institutionsstyrelse eller Kriminalvården tar hand om unga kriminella? Och har samhället misslyckats om vi sätter ungdomar i fängelse?

Medverkande är advokaterna Johan Eriksson och Carla Pantzar samt justitierådet Agneta Bäcklund som har varit särskild utredare i Utredningen om frihetsberövande påföljder för unga. Utredningen överlämnade sitt slutbetänkande (SOU 2023:44) i augusti.

Poddavsnittet modereras av journalisten Willy Silberstein.

Lyssna på Advokatsamfundspodden avsnitt 37