”Jag uppfattar det som omöjligt att göra karriär som […] advokat och ta ett 50–50 ansvar på familjesidan.”

”Jämställdhetsarbetet på byrån är beklämmande dåligt. Svårt att se en framtid tyvärr.”

Ovanstående citat är hämtade från svar på Advokatsamfundets utträdesenkät. Enkäten skickas ut till ledamöter i samband med att de ansöker om utträde ur Advokatsamfundet. Syftet med enkäten är att få svar på varför ledamöterna valt att lämna advokatyrket och vad som eventuellt skulle ha fått dem att stanna, och särskilt fånga upp de aspekter som arbetsgivaren inte alltid får del av. Svaren för år 2022 har nu sammanställts i en utträdesrapport. Resultaten ger skäl till reflektion. Hur säkerställer vi att advokatbyråer även i framtiden kan attrahera och behålla de bästa juridiska talangerna?

Samtidigt kan Advokatsamfundet, med avstamp i #medvilkenrätt och de efterföljande Novusundersökningarna, konstatera att resultatet från 2023 års undersökning visar att samtliga medarbetare på advokatbyråer fortfarande inte upplever en arbetsmiljö fri från kränkande särbehandling och trakasserier. Hur kan vi tillsammans agera för att säkerställa det som redan borde vara en självklarhet – att alla känner sig trygga på sin arbetsplats?

Jämställdhet får, så som en numera utträdd advokat formulerade det i sitt enkätsvar, inte endast vara en pappersprodukt. Alla har rätt till en jämställd arbetsmiljö fri från trakasserier. Våra undersökningar visar att konkreta resultat i de här frågorna även är en central nyckel för att säkerställa en fortsatt tillväxt i kåren. 

Advokatsamfundet bjuder därför in till en kväll i framtidens tecken för att gemensamt diskutera hur vi tacklar kårens utmaningar. Inbjudan riktar sig såväl till dig i ledande position som till dig som precis inlett din yrkesbana på advokatbyrå. 

Jana Söderberg kommer att moderera kvällens panelsamtal. I panelsamtalet deltar advokat Silvia Ingolfsdottir Åkermark, advokat Henrik Kjellander, advokat John Neway Herrman, före detta advokaten Anne Riegnell, professor Jessika van der Sluijs och arbetspsykologen Jens Näsström. Panelsamtalet kommer att efterföljas av diskussioner i mindre grupper. 

Vänligen notera att anmälan till samtalet sker på Advokatakademiens hemsida. Deltagande i samtalet sker till självkostnadspris, 1 495 kr, och ger tre utbildningstimmar. Advokater kan även delta digitalt till ett reducerat självkostnadspris, 1 195 kr. Även digitalt deltagande ger tre utbildningstimmar. Biträdande jurister deltar kostnadsfritt både på plats och digitalt. 

De som har möjlighet att delta på plats är, efter samtalet, välkomna över gatan till Advokatsamfundets lokaler för ett glas och fortsatta diskussionsmöjligheter. 

Antalet platser är begränsat – välkommen att anmäla dig så snart som möjligt!

Kvällens program den 21 november 2023 kl. 16.00–20.00

Plats: Engelska kyrkans konferenslokal Princess Hall, Laboratoriegatan 1, Stockholm

16.00–16.30 Registrering och kaffe
16.30–17.30 Panelsamtal
17.30–17.45 Paus
17.45–18.45 Samtal i grupper
18.45–19.00 Smörgås
19.15–20.00 Återsamling i helgrupp, genomgång av diskussionspunkter
20.00– Mingel i Advokatsamfundets lokaler (Laboratoriegatan 4)

Till anmälningssidan