Europeiska migrationsnätverket (EMN) är ett nätverk som finansieras av Europeiska kommissionen. Nätverket har i uppdrag att förse Europeiska unionens institutioner samt myndigheter och regeringar i EU:s medlemsländer med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor för att stödja policyutvecklingen på området. Informationen riktar sig också till allmänheten.

EMN består av nationella kontaktpunkter i EU:s medlemsländer (med undantag för Danmark) samt i ett antal observatörsländer (Norge, Georgien, Moldavien, Ukraina, Montenegro, Armenien och Serbien). Migrationsverket är den svenska kontaktpunkten. EMN genomför bland annat studier och anordnar konferenser. Publikationerna är som regel öppna och läggs ut på EMN:s europeiska webbplats.

EMN har utvecklat en ordlista, EMN Asylum and Migration Glossary, för att öka jämförbarheten mellan medlemsländerna genom att utveckla gemensamma definitioner för termer inom asyl och migration. Ordlistan uppdaterades senast i december 2022 (version 9.0), och innehåller ungefär 540 termer inom asyl och migration, men även integration. Definitionerna är på engelska och nationella översättningar av termerna finns på alla EU-språk (utom danska) samt på norska, georgiska och ukrainska.

EMN Glossary finns i en onlineversion på EMN:s europeiska webbplats. Där finns också mer detaljerad information om ordlistan, till exempel hur den är uppbyggd och hur sökverktyget fungerar. Där finns även en informationsvideo om EMN Glossary och en Glossary 1-pager (kortfattad information). EMN Glossary finns även som app. Den är dock ännu inte uppdaterad med språken georgiska och ukrainska. Mer information om appen finns på EMN:s europeiska webbplats.