Den internationella advokatorganisationen International Bar Association (IBA) har publicerat dokumentet ”Legal Agenda 2023/2028”. I agendan identifierar IBA de viktigaste frågorna som advokaterna står inför under de närmaste fem åren.

IBA har valt ut de rättsliga utmaningarna i agendan från tre perspektiv:

  • Utvecklingen av den materiella rätten
  • Problem som advokater ställs inför
  • Rättsfrågor som påverkar hela samhället.

IBA:s avsikt är att utveckla och främja gemensamma lösningar på utmaningarna.

Agendan för femårsperioden 2023–2028 omfattar följande ämnen.

  1. Artificiell intelligens (AI)
  2. Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG)
  3. Acceptans för klienter och uppdrag
  4. Rekrytera och behålla talangfulla medarbetare
  5. Den allmänna uppfattningen av advokater
  6. Ge juridisk rådgivning över flera jurisdiktioner
  7. Främja och försvara rättsstaten

Läs mer på IBA:s webbplats och ladda ned IBA Legal Agenda 2023/2028 (engelska)