Fredagen den 8 september utdelades stipendiet till Anna Dahlbäcks minne 2023 till ukrainska Tetiana Petjontjyk, fil. dr och grundare av och ordförande för organisationen Zmina Human Rights Information Centre. Organisationens övergripande syfte är att dokumentera krigshandlingar i Ukraina som bevismaterial för att kunna lagföra de ansvariga.

image95mh.png
Tetiana Petjontjyk.
Foto: Karin Flygare

Motiveringen från Anna Dahlbäcks minnesfond lyder:

”Tetiana Petjontjyk har inom ramen för sin organisation, Zmina Human Rights Information Centre, alltsedan Rysslands invadering av Krim 2014 energiskt och framgångsrikt dokumenterat ockupationsmaktens övergrepp och kränkningar samt den ödeläggelse kriget inneburit. Hennes tidiga insikt om vikten av att verifiera de brott mot människor och mänskligheten som Ryssland begått och begår i Ukraina kommer att vara av stor betydelse för den internationella domstol som snarast bör inrättas för att lagföra de ansvariga. Uppgiften att dokumentera brotten kräver många individuella insatser, oftast fysiskt och mentalt påfrestande. Vi innesluter alla dessa insatser i valet av Tetiana Petjontjyk som årets stipendiat.”

Anna Dahlbäcks minnesfond utdelar årligen ett stipendium till en person som ”gör insatser i Anna Dahlbäcks anda”, det vill säga engagerat och modigt verkar för mänskliga rättigheter.

I år har minnesfondens styrelse tagit fasta på att Anna Dahlbäck i sitt humanjuridiska arbete var särskilt inriktad på krigsbrott och folkmord. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har kommit i fokus, och minnesfonden ringar in den mest basala mänskliga rättigheten – att få leva sitt liv.

”Kriget mot Ukraina utgör ett brott mot denna rättighet, ett brott som dessutom inbegriper en rad lagöverträdelser som tortyr och våldtäkt inklusive överträdelser av de speciella lagar som gäller i krig”, skriver minnesfonden.

Välkomsttalet hölls av advokat Kjell Bastling, och minnesfondens ordförande Kerstin Dahlbäck delade ut stipendiet till pristagaren. För underhållningen stod operasångarna Henriikka Gröndahl och Samuel Jarrick samt kormästaren vid Kungliga Operan Martin Virin, med flera.

image7o9yh.png
Kerstin Dahlbäck, ordförande i stipendiefonden.
Foto: Karin Flygare

image9t23c.png
Advokat Kjell Bastling höll välkomsttalet.
Foto: Karin Flygare


imagerp4x.png
Operasångarna Samuel Jarrick och Henriikka Gröndahl ackompanjerades av Martin Virin.
Foto: Karin Flygare

image2ij9l.png
Tetiana Petjontjyk.
Foto: Karin Flygare

imagev6kl.png
Tetiana Petjontjyk i Svenska Läkaresällskapets lokaler i centrala Stockholm.
Foto: Karin Flygare

imagepbw39.png
Tetiana Petjontjyk tog emot stipendiet som överräcktes av minnesfondens ordförande Kerstin Dahlbäck.
Foto: Karin Flygare