Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander medverkade i Sveriges Radios program P1 Morgon i dag den 16 april med anledning av att en advokat i Norrköping utsattes för synnerligen grov misshandel, som sannolikt har samband med advokatens yrkesutövning, natten mellan fredag och lördag.

Mia Edwall Insulander redovisade resultaten av undersökningar som visar att många advokater har utsatts för hot, våld och trakasserier. Hon konstaterade också att det blir vanligare att advokater utsätts för sådana angrepp, att fler och fler advokater upplever att hotbilden mot dem ökar och att advokater som arbetar med familjerätt är mest utsatta.

Som exempel nämnde Mia Edwall Insulander att många advokater upplever att de inte får tillräcklig hjälp med säkerhet och skydd när de utför uppdrag i Kriminalvårdens lokaler. Hon underströk att det är domstolarnas och andra myndigheters ansvar att se till att advokater är skyddade från farliga situationer när de utför uppdrag där.

Mia Edwall Insulander berättade också om Advokatsamfundets förstärkta arbete med stöd till advokater som har blivit utsatta och med förebyggande åtgärder för att freda advokater från hot och angrepp.

Lyssna på inslaget med Mia Edwall Insulander i P1 Morgon