Tidningsomslag Advokaten nr 2/2024

Obeståndsrätt: Den perfekta stormen

2023 blev ett rekordår inom obeståndsrätten. Inte sedan 90-talet har Sverige haft fler konkurser, och utvecklingen ser ut att accelerera i år. En orsak är att många företag inte kan betala tillbaka skatteanstånden från pandemin. Dessutom pekar många på att ny lagstiftning har gjort det svårare att få till
stånd en rekonstruktion. Nu ser advokaterna en snabb ökning av konkursärenden, samtidigt som nya regeländringar väntar runt hörnet.  

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Advokater ska inte behöva tåla vad som helst

I februari klandrade Mediernas etiknämnd tidningen Expressen för att ha brutit mot god publicistisk sed. Beslutet gäller en artikel där en advokat pekats ut för att ha hjälpt en gängkriminell med identiteten på en häktad person. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander vill att vi diskuterar även mediernas etik.

Läs mer

Gästkrönika: Korruption – ett demokratiproblem

Sverige har historiskt varit präglat av mycket låg korruption. Vi står oss alltjämt väl i en internationell jämförelse. Men utvecklingen är oroande, konstaterar Institutet Mot Mutors styrelseordförande, riksmarskalk Fredrik Wersäll.

Läs mer

Reportage: Familjelivet på byrån

Advokater och byråjurister tycks i ovanligt stor utsträckning bilda familj med studiekamrater eller kollegor. Advokatyrket går dessutom ofta i arv mellan generationer. Advokaten har talat med några advokatfamiljer om hur det är att inte bara vara släkt eller leva tillsammans utan också dela arbetslivet.

Läs mer

Uthängning av advokat stred mot medieetiken

Expressens två artiklar, där en brottmålsadvokat namngavs och kopplades ihop med gängkriminellas verksamhet, passerade gränsen för vad en advokat ska behöva tåla. Det skriver Mediernas Etiknämnd, som klandrar tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Läs mer

Risk för sluttande plan när rättsstaten stegvis beskärs

Demokratin och rättsstatens principer fortsatte att försvagas i Europa under 2023. Det visar en omfattande analys framtagen av människorättsorganisationerna i Europa.

Läs mer

Opraktisk och praktisk juridik – en praktiker forskar om brukanderätten

Girion Blomdahl, advokat på Setterwalls Advokatbyrå i Stockholm och disputerad vid Juridicum i Stockholm, skriver under vinjetten Praktisk juridik om vad som fick honom att ta steget till forskningen, och om förhållandet mellan äganderätten och brukarrätten.

Läs mer

På gång: Pressat läge för brottmålsadvokaterna

De ekonomiska villkoren för advokater verksamma inom brottmål har på senare år blivit allt tuffare. I nästa nummer av Advokaten tittar vi närmare på situationen för brottmålsadvokaterna. Har du erfarenheter av hur den ekonomiska situationen och möjligheterna att driva brottmålsbyrå förändrats? Hör av dig till redaktionen!

Läs mer