Advokat Börje Samuelsson är avgående ordförande i disciplinnämnden efter närmare sju år på posten. Under senare år har flera försvarsadvokater ertappats med att begå svåra övertramp mot god advokatsed. Hur kommer det sig? Och varför värjer han sig trots detta mot påståenden om ”advokatröta”? Hur ser han på en utveckling där staten skulle ta över disciplinnämndens uppgifter och vilka effekter skulle det få? Och varför är man en dålig advokat om man inte har minst två ärenden som vid granskning skulle föranleda en erinran?

Lyssna på Börje Samuelsson i månadens avsnitt av Advokatsamfundspodden.

Till podden.