Handlar den rättspolitiska utvecklingen om repression eller normalisering? Vad skulle man egentligen få höra om man vore en fluga på väggen när riksdagens justitieutskott sammanträder? Och hur ser våra folkvalda på advokatrollen, Advokatsamfundets oberoende och tillsynen över advokater?
 
I samband med att justitieutskottet besökte Advokatsamfundet spelades ett poddavsnitt in med några av utskottets representanter: Ardalan Shekarabi, socialdemokrat och vice utskottsordförande, Rasmus Ling, miljöpartist och utskottsledamot samt Fredrik Kärrholm, moderat och suppleant i justitieutskottet.
 
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander kommenterar poddsamtalet som modereras av journalisten Willy Silberstein.

Lyssna på podden.