Den 11-12 mars anordnar Uppsala universitet en workshop inom ramen för the Meior project om den europeiska utredningsordern.

Den första dagen, 11 mars, riktar sig främst till domare och åklagare. Den andra dagen, 12 mars, riktar sig främst till försvarsadvokater. Andra yrkesgrupper är förstås hjärtligt välkomna att delta.

Workshopen är i s.k. hybrid form, man kan delta antingen på plats i Uppsala eller online.

Workshopen är kostnadsfri och det bjuds på lunch i Uppsala.

Plats: Uppsala universitet, Munken, Trädgårdsg. 20, Gula rummet.

Anmälan via e-post till zelda.epstein@jur.uu.se. Ange om du kommer delta på plats eller online samt vilken dag du kommer delta.

Fullständigt program för de båda dagarna.