Företrädare för Advokatsamfundet och JK.
Företrädare för Advokatsamfundet och JK. Foto: Karin Flygare

Justitiekanslern besökte Advokatsamfundet den 16 februari. Under mötet diskuterades bland annat advokaternas oberoende och Advokatsamfundets tillsyn över advokater samt Justitiekanslerns roll i detta.

Närvarande på mötet var bland andra justitiekansler Mari Heidenborg och byråcheferna Daniel Kjellgren, Anna Falk, Anneli Skoglund och Martin Mörk.

Från Advokatsamfundets sida deltog styrelseordförande Eva-Maj Mühlenbock, Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och disciplinnämndens ordförande Börje Samuelsson, med flera.