Rådet för adokatsamfunden i Europa, CCBE, har nu publicerat sin verksamhetsberättelse för året 2023. Här finns statistik och uppgifter om rådets verksamhet under det gångna året, samt utförlig information om de särskilda satsningar som gjorts under året. 

Läs verksamhetsberättelsen (på engelska)