Mia Edwall Insulander och Fredrik Ungerfält under poddinspelningen.
Mia Edwall Insulander och Fredrik Ungerfält. Foto: Karin Flygare

Hot, våld och trakasserier mot advokater har varit Advokatsamfundets fokusfråga under 2023. Enligt en enkät som gjorts bland advokater verkar problematiken öka och påverka advokaterna negativt i deras yrkesutövning. 

Hur går det att arbeta förebyggande? Vad ska man göra om man utsätts och hur påverkas man som människa?

Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokat Fredrik Ungerfält och säkerhetskonsult Bengt Sundin.

Podden modereras av journalisten Willy Silberstein.

Lyssna på podden.

Mia Edwall Insulander, advokat Fredrik Ungerfält och säkerhetskonsult Bengt Sundin
Mia Edwall Insulander, advokat Fredrik Ungerfält och säkerhetskonsulten Bengt Sundin. Foto: Karin Flygare

Bengt Sundin.
Bengt Sundin. Foto: Karin Flygare

Alla poddeltagarna.
Alla poddeltagarna. Foto: Karin Flygare

Mia Edwall Insulander, Fredrik Ungerfält, Willy Silberstein och Bengt Sundin.
Mia Edwall Insulander, Fredrik Ungerfält, Willy Silberstein och Bengt Sundin. Foto: Karin Flygare