Europeiska revisionsrätten har offentliggjort sin särskilda rapport 10/2024, Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU: en viktig mekanism som dock används sparsamt och på olika sätt.

Enligt rapporten är hindren fortsatt många för EU-medborgare som vill arbeta eller starta ett företag i ett annat medlemsland och det är fortfarande är ett problem att få yrkeskvalifikationer erkända.

EU antog ett direktiv 2005 för att underlätta erkännandet av yrkeskvalifikationer och hindra medlemsstaterna från att införa orimliga villkor för medborgarna. Men det finns brister i hur direktivet tillämpas av nationella myndigheter och Europeiska kommissionen, och den information som medborgarna har tillgång till är ofta otillförlitlig, skriver författarna.

Rapporten konstaterar också att myndigheterna som beviljar erkännande av yrkeskvalifikationer inte tar hänsyn till de varningar som registrerats av andra medlemsländer i systemet, inte ens om det fanns välgrundade skäl till det, som försummelse, pågående disciplinära åtgärder eller fällande domar i brottmål.

Läs rapporten Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU: en viktig mekanism som dock används sparsamt och på olika sätt