Hur dömde författarna i Advokatsamfundets rättegångsspel? Hur görs bevisvärderingen, när ord står mot ord i ett mål om relationsvåld?

Under Almedalsveckan i Visby genomförde Advokatsamfundet för tredje året i rad ett rättegångsspel om ett fiktivt fall. I år var brottsrubriceringen misshandel. En man står åtalad för att ha misshandlat sin hustru, men han påstår att han har handlat i nödvärn.

Rättegångsspelet gav inblick i bevisvärdering och i hur utgången kan skilja sig, beroende på hur man värderar muntliga utsagor. Är det lägre beviskrav i mål som handlar om relationsvåld?

Medverkande i Advokatsamfundets rättegångsspel 2024 utanför Gotlands fornsal i VisbySofia Rahm, Mikael Swahn, Annika Nisser, Ulrika Borg, Johan Eriksson, Johan Theorin, Lotta Wirén, Mikael Uhr, Mia Edwall Insulander, Mari Jungstedt och Anna Svedin medverkade alla i olika funktioner vid Advokatsamfundets rättegångsspel och den efterföljande debatten i Gotlands fornsal under Almedalsveckan i Visby.

I Advokatsamfundspodden avsnitt 46 diskuterar Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander den fiktiva rättegången och utgången tillsammans med de medverkande: domaren hovrättsrådet Mikael Swahn, advokat Johan Eriksson (nämndeman i rättegångsspelet), författarna Mari Jungstedt och Johan Theorin (nämndemän i rättegångsspelet), åklagaren Anna Svedin och advokat Annika Nisser (offentlig försvarare i rättegångsspelet).

Lyssna på Advokatsamfundspodden avsnitt 46