Advokatsamfundets styrelse antog grundläggande allmänna råd om användning av generativa AI-modeller i advokatverksamhet vid sitt sammanträde den 13 juni.

De allmänna råden har tagits fram av Advokatsamfundets arbetsgrupp som har i uppgift att ta fram och föreslå en övergripande vägledning avseende användning av artificiell intelligens (AI) inom advokatverksamhet.

De allmänna råden är en del av ett större och mer övergripande arbete med att utarbeta en mer heltäckande vägledning om advokaters användning av AI under hösten 2024. Den mer omfattande vägledningen kommer att kopplas ihop med den pågående uppdateringen av vägledningen för användning av externa IT-tjänster i advokatverksamhet.

Listan över praktiska råd i dokumentet är inte uttömmande. Den utgör endast exempel på överväganden som advokatbyråer bör göra inför användning av generativa AI-modeller i advokatverksamhet. Likt vad som i allmänhet förespråkas för advokatverksamhet handlar det om att använda sunt förnuft, iaktta viss försiktighet samt vidta åtgärder till skydd för information och upprätthållande av yrkesplikter.

Allmänna råd rörande användning av generativa AI-modeller i advokatverksamhet