EU:s generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor genomför just nu en undersökning om finansiering av rättstvister från tredje part i Europeiska unionen. Undersökningen är öppen för alla relevanta intressenter, inklusive advokater, och riktar sig till personer som har erfarenhet av tredjepartsfinansiering, antingen som kärande, svarande eller i någon annan roll i ett EU-sammanhang, eller som har bedrivit forskning inom detta område.

Undersökningen lanserades den 11 juni och är öppen till och med den 6 augusti 2024. Den genomförs på generaldirektoratets uppdrag av Justice and Consumers Evaluation Consortium (JCEC).

Till undersökningen.