För tredje gången ordnar Advokatsamfundet den 26 juni ett rättegångsspel och en paneldebatt under Almedalsveckan i Visby. För alla som inte är på plats i Visby går spelet också att se direkt via Advokatsamfundets webbplats.  

Rättegången tar avstamp i ett fiktivt fall gällande en påstådd misshandel i hemmet, inspirerat av verkliga händelser. Här väcks bland annat frågor kring bevisvärdering, advokatetik och rättssäkerhet.

– I den rådande tidsandan, där rättssäkerheten äventyras genom olika lagstiftningsinitiativ, är advokatens arbete viktigare än någonsin. Det kommer inte alltid fram i den offentliga debatten, och det är viktigt att Advokatsamfundet tar plats och påminner om detta under Almedalsveckan, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

– Advokatens roll liksom de övriga rättsliga aktörernas unika funktioner, under såväl en rättegång som i rättsstaten i stort, rymmer många viktiga frågor som förtjänar uppmärksamhet.

Rättegångsspelet syftar till att åskådliggöra hur en brottmålsrättegång går till och vilka svåra avvägningar som måste göras – inte minst när bevisningen är tvetydig och ord står mot ord.

Nytt för i år är att domstolens nämndemän utgörs av författare, som i fiktionens form många gånger gestaltat tidlösa frågor om brott och straff. Efter rättegångsspelet övergår arrangemanget i en modererad debatt, med utgångspunkt i domen.

I rättegångsspelet medverkar advokaterna Ulrika Borg, Lotta Virén och Annika Nisser, samt hovrättsrådet Mikael Swahn och vice chefsåklagare Anna Svedin.

Som nämndemän ser vi författaren Mari Jungstedt, vars kriminalromaner utspelar sig just på Gotland, den Ölandsbördige författaren Johan Theorin samt advokaten och författaren Johan Eriksson, som nu alltså byter plats i rättegångssalen.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander bjuder in dig som åhörare, antingen på plats eller via webbsändningen som läggs ut live på Advokatsamfundets webbplats.

Tid och plats: Rättegångsspelet äger rum onsdag den 26 juni kl. 10.00 i Sävesalen, Gotlands museum, Strandgatan 14 i Visby, alternativt på www.advokatsamfundet.se.

Obs: antalet platser är begränsat. Anmäl dig redan nu till presschef Petter Svensson, petter.svensson@advokatsamfundet.se.