Advokatsamfundets styrelse antog vid sitt sammanträde den 13 juni 2024 ett nytt vägledande uttalande och en underlagspromemoria om kvalifikationskrav för offentliga försvararuppdrag.

Kvalifikationskraven innebär dels ett tidskrav som gäller erfarenhet för att kunna åta sig vissa offentliga försvararuppdrag, dels utbildningskrav för offentliga försvarare.

För att kunna åta sig offentliga försvararuppdrag i mål med brottslighet som har ett straffminimum på fyra års fängelse eller mer krävs fem års erfarenhet av försvararuppdrag samt att advokaten har genomgått en brottmålsutbildning särskilt inriktad på mål med allvarlig brottslighet.

Kravet på brottmålsutbildning särskilt inriktad på mål med allvarlig brottslighet gäller inte för advokater som vid tidpunkten för införandet av kraven har mer än fem års erfarenhet av försvararuppdrag.

Utöver detta införs även ett generellt krav på att genomgå en grundläggande brottmålsutbildning för att överhuvudtaget kunna åta sig uppdrag som offentlig försvarare. Detta krav gäller endast för advokater som blir ledamöter i Advokatsamfundet efter den 31 december 2024.

De skärpta kvalifikationskraven börjar gälla från den 1 januari 2025 och omfattar nya förordnanden efter den 31 december 2024.

Vägledande uttalande om kvalifikationskrav för uppdrag som offentlig försvarare

Underlagspromemoria om kvalifikationskrav för uppdrag som offentlig försvarare