”En försvarsadvokat står dagligen upp för såväl den enskildes rätt till en rättvis prövning som större rättsstatliga principer. I den rådande tidsandan, där rättssäkerheten genom olika lagstiftningsinitiativ riskerar att försämras, är advokatens arbete viktigare än någonsin.”

Så inleds en debattartikel publicerad i Dagens Industris webbupplaga idag den 11 juni. Inlägget är undertecknat av sju ledamöter av Advokatsamfundets styrelse, samt Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander. 

Debattinlägget bemöter en krönika av åklagaren Lisa dos Santos. Skribenten tar där upp avslöjandet i Danmark, där advokater har avslöjats med att gå gängkriminellas ärenden, och drar paralleller till Sverige. 

Advokatsamfundet varnar i sitt bemötande för att smutskasta en hel yrkeskår, som dessutom spelar en central roll i rättsstaten, utifrån några få individers felaktiga agerande. Avslutningsvis manar Advokatsamfundet till respekt för de olika aktörernas olika roller i rättsstaten, i stället för att man i debatten ska ”hemfalla åt svepande och missvisande påståenden”.

Läs debattinlägget.