Advokatakademien inbjuder till en ny kurs, med fokus på dynamiken i brottmålsrättegången. 

Kursen vänder sig till erfarna försvarsadvokater och är ett samarbete mellan juridiska fakulteten i Lund, Advokatakademien, Åklagarmyndigheten, och Domarakademin.

Kursen är upplagd som en case-studie. Med utgångspunkt i ett fiktivt ärende följer kursen, via diskussioner och utvikningar, brottmålsprocessen från ax till limpa. Syftet är att för advokater, domare och åklagare ge en god inblick i respektive yrkesroll, skapa ökad förståelse för varandras överväganden, och att de deltagande advokaterna ska få nya insikter som gagnar klienterna.

Läs mer och anmäl dig på Advokatakademiens webbplats