Advokatsamfundets styrelse antog en ny bestämmelse i de vägledande reglerna om god advokatsed  vid sitt sammanträde den 13 juni 2024.

Den nya bestämmelsen 2.1.3 har följande lydelse.

2.1.3 En advokat får inte åta sig ett uppdrag om advokaten saknar den kompetens och erfarenhet som uppdraget kräver.

Bestämmelsen trädde i kraft den 14 juni. Den nya bestämmelsen innebär en kodifiering av redan gällande praxis.

Läs mer om bakgrunden till bestämmelsen i Advokatsamfundets cirkulär nr 16/2024 Information angående en ny bestämmelse i Vägledande regler om god advokatsed