I dag den 18 juni hölls den första dagens omgång av Advokatsamfundets föreläsningar för sommarpraktikanter på advokatbyråer, där praktikanterna får en närmare inblick i advokatyrket och Advokatsamfundets roll och uppgifter. I år genomförs föreläsningarna helt på digital väg.

Sedan Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander på plats framför videokonferenskameran i samfundets hörsal hade hälsat alla deltagare välkomna och entusiasmerat dem att välja advokatyrket berättade advokat Maria-Pia Hope, tidigare under många år managing partner på Advokatfirman Vinge, om yrkesliv och karriär inom affärsjuridiken under rubriken ”Advokat och affärsjurist – en mångårig bana”.

Advokat Maria-Pia Hope föreläser
Maria-Pia Hope berättade om yrkesbanan som affärsadvokat bland annat med exempel från sin egen karriär.
Foto: Tom Knutson

Advokat Henrik Olsson Lilja, som uteslutande arbetar som försvarare och målägandebiträde, talade om brottmålsadvokatens arbete.

Advokat Henrik Olsson Lilja föreläser
Henrik Olsson Lilja berättade om arbetet som brottmålsadvokat utifrån sin mångåriga erfarenhet.
Foto: Sofia Eriksson

Slutligen föreläste Sofia Rahm och Ebba Coghlan, jurister på Advokatsamfundets kansli, om Advokatsamfundets verksamhet och hur man blir advokat.

Ebba Coghlan och Sofia Rahm, Advokatsamfundet, föreläser
Ebba Coghlan är jurist på Advokatsamfundets tillsynsenhet och Sofia Rahm biträdande chefsjurist och samordnare på samfundets kansli. De gav fördjupad information om vad samfundet gör och om hur processen för att bli advokat går till. 
Foto: Tom Knutson

I kväll följer en sommarcocktail för sommarpraktikanterna i Advokatsamfundets lokaler i Stockholm.

I morgon den 19 juni genomförs den andra dagens omgång av föreläsningarna, då i inspelad form.