Advokatsamfundets disciplinnämnd har genom beslut den 14 maj 2024 uteslutit en advokat ur samfundet. Nämnden har förordnat att beslutet genast ska verkställas.

Advokatsamfundets ledamöter och landets domstolar har underrättats om beslutet.

Den som önskar ta del av beslutet kan från den 28 maj 2024 kl. 11.00 beställa detta via e-post receptionen@advokatsamfundet.se. Beslutet kommer då också att publiceras på Advokatsamfundets webbplats.