Advokatsamfundet genomförde Brottmålsadvokaternas dag i går den 28 maj.

Under den sommarvarma eftermiddagen var konferenslokalen Princess Hall vid Engelska kyrkan i Stockholm fullsatt av advokater och biträdande jurister som arbetar med brottmål.

Först på programmet stod den mycket erfarna engelska brottmålsadvokaten Mark Heywood, KC – barrister med den särskilda kvalifikationstiteln King’s counsel. Mark Heywood är verksam både som försvarare, åklagare och domare, och han har medverkat i flera av de mest uppmärksammade brottmålsrättegångarna i Storbritannien på senare år. I sin föreläsning berättade Mark Heywood om försvararrollen i det engelska rättssystemet och om kvalifikationskraven på advokater för att åta sig svåra mål. Han talade särskilt om vad det innebär att vara King’s counsel och beskrev den invecklade ansökningsproceduren.


Engelske barristern Mark Heywood, KC, beskrev med karakteristisk retorisk elegans och humor den invecklade process som brittiska advokater måste genomgå, om de hoppas få upptas bland det fåtal som blir antagna som King’s counsel varje år.

I en paneldebatt diskuterade fyra brottmålsadvokater försvarsadvokatens framtid och de utmaningar och etiska dilemman försvararen ställs inför. Paneldeltagarna var Advokaterna Kristofer Stahre, Sabina Saidi, Lotta Wirén, Björn Hurtig, och samtalet leddes av advokat Matilda Bergström från tillsynsenheten på Advokatsamfundets kansli.

Under dagens sista pass behandlade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, legitimerade psykoterapeuten Jakob Carlander och säkerhetsexperten Bengt Sundin det aktuella ämnet hot och påverkansförsök mot advokater.

Efter föreläsningar och debatt fortsatte Brottmålsadvokaternas dag på Advokatsamfundets kansli, där Tryggerska villans trädgård och representationslokaler stod öppna för mingel med mat och dryck under kvällen för deltagarna.