Till årets Rakelkonferens samlades omkring 170 deltagare från hela rättsväsendet på Grand Hôtel i Stockholm för föreläsningar, inspiration och nätverkskontakter under eftermiddagen den 13 maj.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander hälsade deltagarna välkomna. I sitt inledningsanförande redovisade hon statistik som visade att andelarna kvinnor bland advokater och delägare på advokatbyråer har ökat med omkring en procentenhet per år under de 17 år som har gått sedan den första Rakelkonferensen 2007: från 21 procent av advokaterna 2007 till 37 procent av advokaterna 2023, respektive från 14 procent av delägarna till 31 procent 2023. Hon konstaterade också att kvinnorna är i majoritet i andra juristyrken – 56 procent av domarna och 65 procent av åklagarna är kvinnor.

– Det är viktigt att vi uppmärksammar det och ställer oss frågan varför fler kvinnor lämnar advokatbyråerna än de som lämnar domaryrket och åklagaryrket, sa Mia Edwall Insulander.

Mia Edwall Insulander hälsar välkommen till Advokatdagarna 2024
Mia Edwall Insulander inledde Advokatdagarna 2024 i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm med att redovisa statistik om andelen kvinnor i olika juristyrken.
Foto: Petter Svensson

Azra Osmančević har tidigare varit affärsadvokat med inriktning på immaterialrätt. Hon utsågs till ”Digital Leader of the Year” vid Nordic Women in Tech Awards 2022 och har grundat av Femtorship, ett mentorskapsprogram för unga kvinnor. Azra Osmančević talade under rubriken ”Framtidssäkrat ledarskap och AI”.

Inför sin föreläsning hade Azra Osmančević intervjuat 20 olika ledare i olika branscher och olika åldrar inom sina nätverk om hur man som ledare kan framtidssäkra sig själv, sitt bolag och sina medarbetare.

Hon betonade att det är viktigt när man använder AI att följa lagar och standarder, att ge tydliga förklaringar, att etablera ansvarsmekanismer, att bedöma risker – och, kanske viktigast av allt, att ha en ansvarsfull datahantering.

– Från datainsamling till bearbetning till modellträning och till slutledning ska det finnas en tydlig process hela vägen. Det är jätteutmanande för ledaren, sa Azra Osmančević.

I ett panelsamtal diskuterade tre advokater från tre advokatbyråer med skilda inriktningar och storlekar utmaningarna med att arbeta som advokat och kvinna i dag. Panelen bestod av advokaterna Minna Boström från Advokatfirman Sweger & Boström med inriktning på familjerätt, Isabel Cantos från affärsjuridiska Advokatfirman Cederquist och brottmålsadvokaten Sabina Saidi från Advokatfirman Bastling & Partners. Mia Edwall Insulander ledde samtalet.

Panelsamtal om utmaningar för kvinnor i advokatyrket
Mia Edwall Insulander ställde frågor till Minna Boström, Isabel Cantos och Sabina Saidi om utmaningar för kvinnor i advokatyrket.
Foto: Magnus Andersson

Annie Lööf, före detta näringsminister och partiledare för Centern, berättade personligt om sina erfarenheter av ledarskap under rubriken ”Min personliga resa som chef och ledare”. Annie Lööf förklarade att hennes yrkesidentitet i första hand är den som jurist.

Efter konferenspassen följde mingel på Grand Hôtel för alla Rakeldeltagare.