Göta hovrätt brukar årligen bjuda in åklagarkamrar och advokater inom domsagan till brukarmöte för att resonera kring bemötandefrågor och andra frågor av praktisk natur. Syftet med mötet är att få saker och ting att fungera så friktionsfritt som möjligt i syfte att säkerställa en rättssäker och effektiv process.

Under höstens möte planerar hovrätten bland annat att ta upp utsättningsfrågor, behovet av visning av barnpornografimaterial, hantering av hemliga tvångsmedel och i vilken form hovrätten får in bevisning på. 

Hovrätten tar gärna emot ytterligare förslag på ämnen att ta upp under eftermiddagen. Förslag kan det skickas per mejl till den administrativa fiskalen Julia Wågenberg julia.wagenberg@dom.se

Program och mer information om anmälan kommer senare.