Tidningsomslag Advokaten nr 4/2024

Brottmålsadvokater under press

Ökade krav, ständigt prutade kostnadsräkningar och ersättning enligt taxa i allt fler mål. Brottmålsadvokaterna vittnar nu om en ovanligt tuff situation, där nyrekryteringen av framtida brottmålsadvokater nästan har stoppats. Och i förlängningen kan klienterna och rättssäkerheten bli lidande när advokater inte får betalt för sitt arbete.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: När det som inte får hända ändå har hänt

En advokat blev nyligen svårt misshandlad i anslutning till sin bostad. Advokaten blev överfallen i sin egenskap av boutredningsman, ett uppdrag hon är satt att utföra genom förordnande från domstolen. Det är mycket allvarligt och måste betraktas som ett angrepp inte bara mot advokatverksamheten utan även mot rättsväsendet, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Advokat överfölls och misshandlades

En advokat i Norrköping får bestående men efter att ha överfallits och misshandlats i sin egen trappuppgång den 12 april. Nu vill Advokatsamfundet öka förståelsen för advokaters utsatta situation.

Läs mer

Tid att lämna vidare

Börje Samuelsson, disciplinnämndens ordförande, tackar för sig efter sexton år i nämnden. Nya tider randas, där Samuelsson känner att han inte riktigt platsar och kommer till sin rätt. Det är dags för andra att ta över.

Läs mer

Gästkrönika: Rättsstatliga principer i Europa försvagas – även i Sverige

Demokratin och rättsstatliga principer urholkas allt mer i Europa, och även i Sverige ser vi oroande försvagningar. Advokater, jurister, domare och åklagare har en viktig uppgift i att motverka den negativa utvecklingen. Det anser John Stauffer, chefsjurist och biträdande exekutiv chef på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders.

Läs mer

Debatt: Förslaget tidskrav för försvarare bör förvisas till papperskorgen

Advokat Martin Beskow ogillar förslaget om tidskrav för försvarare. Förslaget är ytterligare ett i en lång serie av försämringar för förutsättningarna att anställa unga jurister, anser han.

Läs mer

Praktisk juridik: Visselblåsarlagen – uppfyller den förväntningarna?

I Sverige och andra länder finns flera uppmärksammade fall där personer som har rapporterat om missförhållanden har drabbats av repressalier. Hur mycket har skyddet för visselblåsare förbättrats genom visselblåsarlagen, och kommer fler personer att våga rapportera om missförhållanden och oegentligheter? Det frågar författarna Yvette Glantz, Ebba Sverne Arvill och Ola Svensson.

Läs mer

Etik: Secondment – bra utbildning med fallgropar

Secondment kan vara ett bra sätt för unga jurister och advokater att pröva sina vingar utanför advokatbyrån. Men för både byrån och den utlånade juristen finns en hel del advokatetiska frågor att hålla reda på.

Läs mer